Bezpieczna droga do szkoły
          W bezpiecznym powrocie do szkoły pomogą uczniom policjanci, którzy w najbliższym tygodniu (tj. w okresie od 4 do 8 września br.) przeprowadzą wzmożone działania w pobliżu placówek oświatowych, znajdujących się na terenie naszego powiatu. Mundurowi będą dbać o bezpieczne przekraczanie przez dzieci i młodzież jezdni na przejściach dla pieszych, zlokalizowanych w pobliżu szkół, a najmłodszym wskażą również zasady prawidłowych zachowań na drodze.

          Jednocześnie stróże prawa będą bacznie obserwować jazdę kierowców i zdecydowanie reagować na popełniane przez nich wykroczenia drogowe, szczególną uwagę zwracając przy tym na nadmierną prędkość, kierowanie po użyciu alkoholu, wyprzedzanie w rejonie przejść dla pieszych, przewożenie dzieci pojazdami niesprawnymi technicznie oraz w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu. W trosce o bezpieczeństwo uczniów, funkcjonariusze skontrolują również szkolne autobusy.

          Akcja „Bezpieczny powrót do szkoły" nie zwalnia jednak rodziców i opiekunów dzieci z odpowiedzialności za kształtowanie w pociechach prawidłowych postaw oraz zasad postępowania na drodze. Stąd dorośli winni pamiętać, aby podczas spacerów z dzieckiem, czy też jazdy samochodem dawać dobry przykład, przestrzegając przepisów ruchu drogowego. Należy również pamiętać, iż zgodnie z art. 43 Ustawy prawo o ruchu drogowym, dziecko do 7 roku życia może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która ukończyła co najmniej 10 lat. Ponadto każdy, poruszając się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest zobowiązany do noszenia elementów odblaskowych. Nie zapominajmy też o obowiązku przewożenia dzieci w fotelikach ochronnych lub w specjalnych urządzeniach przytrzymującym, tzw. podstawkach.