Gimnazjum w Modlnicy

Z ŻYCIA SZKOŁY - rok szkolny 2011/2012


  Zakończenie roku szkolnego 2011/2012   |   Warsztaty przyrodnicze w Gimnazjum w Modlnicy - "Wędrówka po Ojcowskim Parku Narodowym"   |   Wycieczka do Wrocławia i Brzegu   |   Wycieczka do Poznania oraz Gniezna   |   Terenowe ćwiczenia z geografii w czasie XXI TARGÓW MINERAŁÓW, SKAŁ, SKAMIENIAŁOŚCI I WYROBÓW JUBILERSKICH " WAWELSTONE 2012"   |   Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja   |   ODZCZYTY POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO   |   Dzień otwarty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym W Modlnicy   |   Wycieczka do Muzeum Archeologicznego   |   Dzień Wiosny   |   Bal karnawałowy   |   Nauczyciel Roku   |   Zbiórka dla Bezdomnych Zwierząt   |   Uroczysty apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia   |   Mikołajki   |   Prezentacja multimedialna o Halloween   |   XI DZIEŃ PAPIESKI   |   DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ - ŚLUBOWANIE KLAS I   |   MAŁOPOLSKA NOC NAUKOWCÓW   |   DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY oraz KONCERT INAUGURACYJNY   |   WOJEWÓDZKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012   |  Zakończenie roku szkolnego 2011/2012

    Słonecznego poranka, 29 czerwca 2012 r. modlniccy gimnazjaliści po raz ostatni zawitali w mury szkoły, by wziąć udział w uroczystym zakończeniu roku, odebrać cenzurki i rozpocząć tym samym błogi czas wakacji.
    Uroczystość rozpoczęła się o godz. 8 a zaszczycili ją swą obecnością Wójt Gminy Wielka Wieś Pan Tadeusz Wójtowicz, Zastępca Wójta Pan Krzysztof Wołos oraz Dyrektor GZEAS-u Pani Krystyna Hrabia. Stało się już bowiem piękną tradycją włodarzy Gminy, iż w szczególny sposób, z dużą troską i zainteresowaniem przyszłymi losami żegnają tych, którzy definitywnie rozstają się z Zespołem Szkolno - Przedszkolnym w Modlnicy jako uczniowie, czyli trzecioklasistów. W roku szkolnym 2011/2012 szkołę ukończyło dwadzieścioro ośmioro uczniów z klasy IIIa i IIIb. Część oficjalna rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego Gimnazjum im. O. Kolberga oraz odśpiewania hymnu narodowego. Następnie uczniowie klas trzecich opiekujący się sztandarem Szkoły przekazali pieczę nad nim uczniom klas drugich.
    W głównej części uroczystości Wójt Gminy Pan Tadeusz Wójtowicz wraz z Dyrektor GZEAS-u Panią Krystyną Hrabią, Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Panią Dorotą Nowak oraz wychowawczyniami klas: IIIa - Panią Katarzyną Decowską oraz IIIb - Panią Katarzyną Borkowską wręczali uczniom świadectwa ukończenia szkoły wraz z pamiątkowymi dyplomami i upominkami. Dziewięcioro uczniów obu klas ukończyło szkołę z wyróżnieniem. Ci z najlepszymi wynikami na świadectwie - Gertruda Drelicharz, Daniel Habuda i Tomasz Kozień - uhonorowani zostali listami pochwalnymi a ich rodzice listami gratulacyjnymi.
    Wójt Gminy Pan Tadeusz Wójtowicz życzył uczniom powodzenia i sukcesów w dalszej edukacji, równocześnie gratulując im i ich nauczycielom bardzo dobrych wyników uzyskanych w tegorocznym egzaminie gimnazjalnym przeprowadzanym po raz pierwszy wg zmienionej formuły.
    W kolejnej części uroczystości Dyrektor Pani Dorota Nowak i Zastępca Dyrektora Pani Małgorzata Rusek wraz z wychowawczyniami klas pierwszych i drugich wręczały uczniom tych zespołów świadectwa z wyróżnieniem. Wszyscy uczniowie, którzy wytężoną pracą zasłużyli na takie świadectwo mieli zaszczyt wpisać swe nazwiska do pamiątkowej Złotej Księgi.
    Podczas całej uroczystości rozdano wiele nagród książkowych za wzorowe i bardzo dobre zachowanie oraz wysokie wyniki w nauce, pracę na rzecz samorządu szkolnego, ale również za sukcesy w różnych konkursach, zwycięstwo w klasyfikacji konkursowej "Moja Wiktoria" dla Aleksandry Drewniak czy stuprocentową frekwencję dla Bartłomieja Wojtonia.
    Po zakończeniu oficjalnej części głos zabrali trzecioklasiści. Przewodniczący Samorządu Szkolnego Bartosz Górski podziękował najpierw Wójtowi Gminy Panu Tadeuszowi Wójtowiczowi za troskliwą i pełną zaangażowania opiekę nad Szkołą, za stworzenie możliwości nauki w nowym budynku, doceniając wielki dar, z którego dobrodziejstw tegoroczni absolwenci korzystali w minionym roku. W następnej kolejności uczniowie w bardzo elegancki a zarazem żartobliwy sposób pożegnali się ze wszystkimi, z którymi zdołali się zżyć przez wiele lat nauki w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Modlnicy. W pierwszej kolejności złożyli podziękowania nauczycielom Gimnazjum, Dyrekcji, pierwszym wychowawczyniom z czasów Szkoły Podstawowej oraz pozostałym pracownikom administracji i obsługi Szkoły, bez których jej prawidłowe i normalne funkcjonowanie nie byłoby możliwe. Wreszcie w ciepłych i wzruszających słowach uczniowie pożegnali swe wychowawczynie - klasa IIIb - Panią Katarzynę Borkowską, zaś klasa IIIa - Panią Katarzynę Decowską. Wyrazem wdzięczności wobec wszystkich były piękne kwiaty, pamiątkowe zdjęcia, upominki. Nie mogło też zabraknąć podziękowań dla Rodziców za wiele lat wsparcia, wyrozumiałości i cierpliwej miłości. Wielu z obecnych zakręciła się łza w oku. Rozległy się słowa wspólnie odśpiewanego utworu "Ale to już było", a później "To już jest koniec" Elektrycznych Gitar.
    Na koniec głos raz jeszcze zabrała Dyrektor Pani Dorota Nowak, dziękując za obecność podczas uroczystości wszystkim zgromadzonym gościom, za miniony czas pracy i nauki nauczycielom oraz uczniom, życząc wszystkim zdrowych i szczęśliwych dni letniego wypoczynku.
    W ten sposób zakończenie roku szkolnego 2011/2012 stało się faktem. Uczniowie udali się jeszcze do klas, by odebrać swe świadectwa i w kilka minut później z lekkim, wakacyjnym sercem opuścić szkołę na dwa miesiące. Trochę dłużej żegnali się jedynie Ci, którzy we wrześniu już tu nie wrócą… Przyjdzie im rozpocząć nowy etap w swym życiu.
    Wszystkim absolwentom, gimnazjalistom i nauczycielom życzymy udanych, bezpiecznych wakacji oraz pełnego werwy i zapału do pracy powrotu do szkoły na początku września.

Warsztaty przyrodnicze w Gimnazjum w Modlnicy - "Wędrówka po Ojcowskim Parku Narodowym"

    W ramach zajęć z biologii i geografii 1 czerwca 2012 roku odbyły się warsztaty nt. "Bioróżnorodność i formy ochrony przyrody w OPN". Uczniowie klas pierwszych mieli okazję zaznajomić się z naskalnymi zbiorowiskami roślinnymi obejmującymi 3% powierzchni OPN. W trakcie warsztatów podkreślono problem trudnych warunków do rozwoju roślin skalnych wynikający m.in. z walki o glebę i słońce. Wykład pracownika OPN dał możliwość zapamiętania i rozpoznawania roślin typowych dla skał wapiennych, wśród nich: macierzanka wczesna i austriacka, trawa kostrzewa, turzyca stepowa, ostnica Jana, lebiodka pospolita, bodziszek czerwony i in. Ekologicznym akcentem warsztatów była idea ochrony aktywnej prowadzona na terenie OPN oparta na działaniach takich jak: oddrzewianie okolic muraw, sprowadzanie gatunków do ponownego rozwoju oraz dotychczasowe użytkowanie biocenoz. Fakt ten uświadomił uczniów jak ważna jest ochrona gatunkowa roślin, zwłaszcza narażonych na całkowite wyginięcie. Na zakończenie zajęć gimnazjaliści zwiedzali Jaskinię Ciemną, gdzie omawiano zjawiska krasowe Jury. Uczniowie mogli zaznajomić się z symbolem Parku - nietoperzem oraz poznali historię Neandertalczyka na naszym terenie.

Wycieczka do Wrocławia i Brzegu

    W dniu 28 maja klasy IIa i IIb wyjechały na wycieczkę do Wrocławia i Brzegu.
    Pierwszego dnia zwiedziliśmy centrum miasta i zapoznaliśmy się z historią Wrocławia. Usłyszeliśmy wiele anegdot dotyczących np. wrocławskich krasnali. Wykończeni wielogodzinnym zwiedzaniem udaliśmy się na nocleg do młodzieżowego ośrodka w centrum miasta. Kolejny dzień także był pełen wrażeń. Najpierw udaliśmy się na Panoramę Racławicką, gdzie przypomniano nam chwalebne czyny Polaków z 1794 roku. Widzieliśmy dumną postać Tadeusza Kościuszki wiodącą oddziały kosynierów na pułki rosyjskiej kawalerii. Kolejnym punktem programu było Muzeum Narodowe w którym znajdowały się eksponaty sztuki śląskiej. Po południu wszyscy zwiedziliśmy Wrocławskie Ogrody Japońskie oraz Ogród Zoologiczny. Trzeciego dnia wycieczki pożegnaliśmy Wrocław i udaliśmy się do Brzegu, gdzie podziwialiśmy piękno zamku należącego niegdyś do Piastów Śląskich. Ostatnim etapem podróży była Góra św. Anny, tutaj opowiedziano nam historię 21 mnichów, którzy stworzyli i doprowadzili do świetności owe Sanktuarium.
    Cała wycieczka dostarczyła nam wielu wrażeń i wzbogaciła naszą wiedzę. Wyjazd można zatem zaliczyć do bardzo udanych

zdjęcia

Wycieczka do Poznania oraz Gniezna

    W dniach 23-25.05.2012r. odbyła się wycieczka klas I gimnazjum do Poznania oraz Gniezna. Wyjazd był zaplanowany na godzinę 6.30, o tej też godzinie wyjechaliśmy spod placu pod kościołem w Modlnicy. W wycieczce wzięło udział 30 osób wraz z Panią Martą Wacławik, Panią Anną Galus oraz Panią Katarzyną Decowską.
    Przyjechaliśmy do Poznania kilka godzin później. Zobaczyliśmy m. i. katedrę w Poznaniu, kościół Farny oraz Stary Rynek. Wieczorem udaliśmy się do ośrodku wypoczynkowego "Wiktorowo" na obiadokolację oraz sen.
    Następnego dnia zwiedziliśmy Ostrów Lednicki, Muzeum Pierwszych Piastów, katedrę w Gnieźnie, Muzeum Początków Państwa Polskiego oraz Biskupin. Dowiedzieliśmy się wielu rzeczy, m.in. o początkach Polski oraz rzemieślnictwie.
    W ostatnim dniu naszej wycieczki odwiedziliśmy miejscowość Kruszwica i weszliśmy na Mysią Wieżę. Przypomnieliśmy sobie legendę o Popielu, a także podziwialiśmy piękną panoramę ze szczytu wieży
Wszyscy zgodnie twierdzimy, że była to wycieczka bardzo udana oraz ciekawa, a miasta i zabytki warte zwiedzenia.

Notatkę sporządziła Izabela Król.

Biskupin Ostrów Lednicki Ostrów Lednicki
Poznań W chacie u krzemieniarza Widok z Mysiej Wieży w Kruszwicy

TERENOWE ĆWICZENIA Z GEOGRAFII W CZASIE XXI TARGÓW MINERAŁÓW, SKAŁ, SKAMIENIAŁOŚCI I WYROBÓW JUBILERSKICH " WAWELSTONE 2012"

    12 maja 2012 roku w sobotę, kilkunastoosobowa grupa uczennic i uczniów z klas 1a i 1b odwiedziła XXI Targi Minerałów, Skał, Skamieniałości, które miały miejsce w budynku stadionu T.S. Wisła przy ulicy Reymonta 22. Po przybyciu na miejsce, wszyscy udali się na stoiska handlowe, gdzie można było podziwiać wspaniałe, różnobarwne okazy skał i minerałów a także skamieniałości oraz piękne wyroby jubilerskie. Uczniowie nie tylko oglądali, ale również mogli dokonać zakupu prezentowanych okazów, niektóre z nich były dostępne już od 2 zł. Wszyscy otrzymali także zestaw 15. pytań z geologii. Miedzy innymi trzeba było wykazać się wiedzą na temat dinozaurów, narysować w przybliżeniu odcisk amonita, zapisać wzory chemiczne oraz określić barwę niektórych minerałów np. ametystu, pirytu. Przy rozwiązywaniu zadań pomocą służyli geolodzy i studenci geologii, których można było spotkać na targach.
    W ramach targów uczniowie wysłuchali bardzo interesującego wykładu pana profesora Wiesław Heflika, petrografa z AGH pt : " Kamienie szlachetne - powstawanie minerałów, o diamentach, szmaragdach, opalach i innych skarbach Ziemi. Pan profesor pokrótce omówił minerały szlachetne oraz przedstawił ich wartość użytkową.
    Po zakończonym wykładzie , mimo bardzo niesprzyjających warunków pogodowych( deszcz i spadek temperatury o kilkanaście stopni: ) cała grupa udała się na Rynek , gdzie trwał jeszcze Festiwal Nauki, impreza popularnonaukowa organizowana przez wszystkie krakowskie państwowe szkoły wyższe przy współudziale Instytutu Fizyki Jądrowej PAN.
    Celem tej imprezy była prezentacja w atrakcyjnej formie, wybranych fragmentów działalności naukowej i dydaktycznej wyższych uczelni krakowskich.

opiekun mgr Marta Wacławik


Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

    Polskie Święto narodowe upamiętniające 221 rocznicę wielkiego sukcesu Polski, jakim było uchwalenie Konstytucji 3 Maja Rzeczpospolitej Obojga Narodów, uczczono w naszej szkole 4 maja, krótką inscenizacją przygotowaną przez uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej, pod kierunkiem mgr Sylwii Jasińskiej. Zadaniem tej inscenizacji było przybliżenie widzom atmosfery czasów, w jakich wielkim reformatorom polskiego oświecenia przyszło tworzyć tę pierwszą w Europie, a drugą na świecie ustawę zasadniczą. Uchwalona w 1791r. przez Sejm Czteroletni Konstytucja Rzeczpospolitej Obojga Narodów stała się symbolem tradycji niepodległościowych Państwa Polskiego.
    W tym miejscu warto by wspomnieć, że data 3 maja jest podwójnie ważna dla Polaków. 3 05 1660 podpisano pokój w Oliwie kończący wojnę, która na kartach naszej historii zapisała się jako potop szwedzki.

ODZCZYTY POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO

    W drugim semestrze uczniowie klasy I B: Paulina Siembida i Antoni Wojdacki uczestniczyli w odczytach Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział W Krakowie. Prawie w każdy wtorek, począwszy od 6. marca, o godzinie 18.00 zasiadali w ławach sali wykładowej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego, aby wraz z innymi słuchaczami, poszerzać swą wiedzę, rozwijać zainteresowania, zgłębiać tajniki różnych zjawisk i problemów geograficznych.
    A oto tematyka poszczególnych odczytów, w których brali udział gimnazjaliści:
6. marca 2012 Hawaje - wulkany i słońce
13. marca 2912 Człowiek wobec zmian klimatu
3. kwietnia 2012 Przemiany użytkowania ziemi w miastach w następstwie rewitalizacji terenów poprzemysłowych
17. kwietnia 2012 Korsyka od środka - przyroda z GR 20
24. kwietnia 2012 Melbourne i okolice
    Na następne ciekawe prelekcje trzeba poczekać na kolejny rok szkolny, chętnych z pewnością nie zabraknie.

opiekun mgr Marta Wacławik

Dzień otwarty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym W Modlnicy

    W ramach promocji szkoły w środowisku w dniu 27 marca br. w Zespole szkolno-Przedszkolnym w Modlnicy odbył się "dzień otwarty". Ta marcowa impreza była adresowana przede wszystkim do pierwszoklasistów (oraz ich rodziców), którzy w roku szkolnym 2012/2013 rozpoczną edukację w naszych szkołach.
    Było bardzo kolorowo i wesoło. Tego dnia korytarze zapełniły się ciekawymi wystawami i ekspozycjami prac naszych uczniów. Zwiedzający mogli podziwiać osiągnięcia sportowe w postaci licznych pucharów, medali i dyplomów oraz bogatą kolekcję kronik szkoły podstawowej i gimnazjum. Dla wszystkich gości w sali gimnastycznej uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum przygotowali bogaty program artystyczny. Występy rozpoczęto inscenizacją bajek Jana Brzechwy skierowaną do najmłodszych uczestników imprezy, przygotowaną przez uczniów klas VIA i VIB. Kolejnym punktem był Polonez, którego po mistrzowsku zatańczyli przedstawiciele kl. III SP. W następnej części oczarował widownię występ ucznia kl. VI Marcina Borkiewicza, który zagrał na skrzypcach utwór "na strunę G". Całość części artystycznej podsumował Gimnazjalny Koncert Piosenki Współczesnej w wykonaniu uczniów: Róży Janas, Justyny Jasińskiej, Marii Zielińskiej i Bartosza Garstki. Przy gromkich oklaskach pełnej sali młodzi aktorzy i piosenkarze bardzo przeżywali swój występ.
    Tegoroczny dzień otwarty możemy zatem uznać za jak najbardziej udany.

Wycieczka do Muzeum Archeologicznego

    W dniu 26 marca uczniowie klas II i III odwiedzili Muzeum archeologiczne w Krakowie.Muzeum to posiada dużą kolekcję zabytków starożytnego Egiptu.
Uczniowie mieli okazję zobaczyć najstarszy i zarazem jeden z pierwszych zabytków egipskich w Krakowie: kompletny sarkofag wraz z mumią z początków XXII dynastii. Z pewnością jego właściciel (właścicielka?) był związany ze świątynią Amona. Na skrzyni dwukrotnie pojawia się w inskrypcjach tytuł i imię zmarłej: Ozyrys pani domu tancerka Amona Nesi-Chonsu. Istnieje również prawdopodobieństwo, że mumia, z którą sarkofag ten został przywieziony do Krakowa, należała do drugiego właściciela tego sarkofagu; podobne przypadki wtórnego użycia trumien były w tym okresie częstym zjawiskiem. Badania rentgenowskie i tomografia komputerowa mumii wykazały, że była to kobieta w wieku ok. 30 lat. Niewątpliwą atrakcję dla naszych uczniów były wielko-formatowe przeźrocza z wynikami interdyscyplinarnych badań wspomnianej mumii oraz rekonstrukcja portretu Aset-iri-khet-es. Wyniki tych badań dostarczyły sensacyjnych informacji na temat śmierci, określiły jej kod genetyczny, grupę krwi, a nawet porę roku, podczas której zmarła. Prezentowany film z rozwijania mumii wzbudził duże zainteresowanie wśród uczniów.
    Inną ciekawostką naszej wycieczki była nieplanowana wizyta w Muzeum Tadeusza Kantora. Chociaż człowiek tan jako reżyser, twórca happeningów, malarz, scenograf, pisarz, teoretyk sztuki, aktor we własnych przedstawieniach, wykładowca krakowskiej ASP jest trudny do zrozumienia przez młode pokolenie wywołał u naszych uczniów chwilę zastanowienia. Uczniowie oglądali film o Kantorze z wielkim skupieniem.
Być może ktoś z nich zainteresuje się sztuką czy teatrem???


Dzień Wiosny

    21 marca 2012 roku, w Gimnazjum w Modlnicy, z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego i opiekuna SU, zostały zorganizowane obchody Pierwszego Dnia Wiosny, które prowadzili Joanna Kwiecień i Daniel Habuda. Z tej okazji, przedstawiciele klas gimnazjalnych wzięli udział w konkursie wiedzy ogólnej, który objął swoim zasięgiem wiązanie krawata, taniec z balonem i quiz "pół żartem, pół serio". Nie mogło też zabraknąć kolorowej Marzanny, spośród których nauczyciele wybrali najpiękniejszą (w tej konkurencji zwyciężyła Marzanna przygotowana przez Anne Kozień i Justynę Jasińską, kl. IIIb). Po zaciekłej walce, jury ogłosiło, że większością zdobytych punktów, zwyciężyły klasy IIIab.

Bal karnawałowy

    11 lutego 2012 roku w Gimnazjum w Modlnicy, z inicjatywy samorządu szkolnego, odbył się bal karnawałowy, którego motywem przewodnim były lata 60-te. Wielkie było zaangażowanie w organizację balu, można było to zobaczyć po stylowej dekoracji sali i ubraniach z "epoki" uczestników. Wybrano również Miss i Mistera balu, co wraz z genialną muzyką i świetną zabawą zapewniło nam wspomnienia na długi czas.

Nauczyciel Roku

    10 lutego 2012 roku w Gimnazjum w Modlnicy, z inicjatywy samorządu szkolnego, odbył się krótki apel poświęcony wyborowi Nauczyciela Roku.
Krótka uroczystość, poprowadzona przez przewodniczącego samorządu szkolnego Bartosza Górskiego oraz jego zastępcę Paulinę Pajdak, miała na celu wyróżnienie nauczycieli w różnych kategoriach, takich jak np. "Nauczyciel najbardziej zapracowany" lub "Najbardziej pomysłowy nauczyciel". Każdy opiekun otrzymał, zdaniem uczniów, najbardziej odpowiadający mu tytuł. Nauczycielem Roku 2011/2012 została okrzyknięta pani Izabela Roś.
W przerwach pomiędzy wręczaniem laureatom pamiątkowych dyplomów, miały miejsce niezwykłe występy wokalne uczennic gimnazjum z okazji nadchodzących Walentynek. W koncercie udział wzięły: Katarzyna Kuciel (Love is all around you), Magdalena Kwinta (Nine milion bicycles), Weronika Dziuba (Zabiorę cie, właśnie tam) i Róża Janas (Someone like you).
Całe spotkanie umiliło czas rozstania nauczycieli i uczniów w przeddzień ferii.

Zbiórka dla Bezdomnych Zwierząt

    Od 15 listopada do 21 grudnia w naszej szkole prowadzona była zbiórka charytatywna na rzecz podopiecznych Krakowskiego Schroniska. Uczniowie wszystkich klas Gimnazjum chcąc pomóc poszkodowanym przez los czworonogom, zbierali: puszki, suchą karmę i koce, aby zwierzaki mogły godnie przeżyć zimę. Dary były zbierane przez członków Samorządu Uczniowskiego, a nad przebiegiem całej akcji czuwała Pani Katarzyna Borkowska. Samorząd pragnie złożyć PODZIĘKOWANIA wszystkim darczyńcom, którzy zechcieli włączyć się do akcji.

Uroczysty apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia

    20 grudnia 2011 w Szkole w Modlnicy, z inicjatywy Pani K. Borkowskiej, Pani M. Wacławik i ks. A. Gielaty, zorganizowany został przegląd kolęd, w którym wzięli udział uczniowie klas gimnazjalnych. Zaprezentowali oni bogaty repertuar kolęd i pastorałek śpiewanych w Polsce, Anglii i Niemczech. Zaśpiewane zostały między innymi takie kolędy jak "God rest you merry gentlemen", "Christmas is coming", "Silent night", "Schneefloeckchen, Weissroeckchen", Leise riselt der Schnee", "Przybierzeli do Betlejem", "Wśród nocnej ciszy" i wiele innych. Była to doskonała okazja do wspólnego kolędowania i składania sobie bożonarodzeniowych życzeń, a także poczucia atmosfery zbliżających się Świąt.

Mikołajki

    6 grudnia 2011 roku na korytarzu naszego gimnazjum zabrzmiał dzwonek Świętego Mikołaja, obwieszczając wszystkim grzecznym dzieciom swoje przybycie. Jak zwyczaj nakazuje, w orszaku świętego Mikołaja (Daniel Habuda), znaleźli się anioł (Paulina Pajdak), diabeł (Joanna Kwiecień) oraz dający wszystkim dobry przykład, posłuszny i pomocny renifer (Agnieszka Czech). W tym dniu, każdy z obdarowanych miał szansę usiąść Świętemu na kolanach i wyszeptać do ucha niecne uczynki, by następnie wkupić się w łaski, odśpiewując jakąś piosenkę lub recytując wierszyk.

Prezentacja multimedialna o Halloween

    W związku z projektem pani Katarzyny Borkowskiej, nauczycielki języka angielskiego, w naszym gimnazjum, 28 października 2011 odbyły się pierwsze zajęcia z cyklu Dni Kultury Brytyjskiej.
Dotyczyły Halloween, obchodzonego najhuczniej w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii i Wielkiej Brytanii.
Dzięki prezentacjom multimedialnym, uczniowie mieli okazję poznać tradycje, pochodzenie, związane z tym świętem legendy, zwyczaje towarzyszące obchodzeniu tego dnia i co najważniejsze, dowiedzieć się dlaczego tej nocy, mieszkańcy miast i wsi przebierają się za upiorne stwory, duchy i inne mrożące krew w żyłach potwory, w jakim celu zapala się dyniowe lampiony i skąd w ogóle wziął się słynny Jack'o'Lantern. Na zakończenie tych zajęć, wszyscy uczniowie wzięli udział w dyskusji na temat kontrowersji związanych z tym świętem.

XI DZIEŃ PAPIESKI

    W dniu 17 X 2011 w naszej szkole miał miejsce apel z okazji XI Dnia Papieskiego, odbywającego się pod hasłem "Jan Paweł II - Człowiek Modlitwy". Na samym początku została przedstawiona sylwetka papieża w formie prezentacji multimedialnej, w której narratorem był sam Karol Wojtyła. Następnie, w celu zgłębienia nauczania papieskiego, wylosowano uczniów, którzy przedstawili przygotowane wcześniej cytaty Papieża - Polaka, odnoszące się do różnych sytuacji zachodzących we współczesnym świecie. Na zakończenie odbył się konkurs wiedzy na temat życia Jana Pawła II, Jego zainteresowań oraz duszpasterskiej posługi.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ - ŚLUBOWANIE KLAS I

    W dniu 14. października 2011 roku, w Dzień Edukacji Narodowej miał miejsce akt ślubowania klas pierwszych gimnazjum, połączony ze ślubowaniem klas pierwszych szkoły podstawowej. Na uroczystym apelu zgromadziła się cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście: Pani Krystyna Sułko, ksiądz Jan Adamus a także emerytowani nauczyciele naszej szkoły. Uczniowie Ia i Ib gimnazjum przy dźwiękach poloneza wprowadzili swych młodszych kolegów i koleżanki, uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej, na salę gimnastyczną. Następnie pierwszaki zaprezentowały krótki program artystyczny, po którym nastąpił doniosły moment ślubowania; najpierw klas pierwszych szkoły podstawowej a potem klas: 1a i 1b gimnazjum. Po uroczystym apelu uczniowie udali się wraz z wychowawcami do swoich klas, gdzie czekał na nich, przygotowany przez rodziców symboliczny poczęstunek.MAŁOPOLSKA NOC NAUKOWCÓW

    23 września 2011 roku w Krakowie odbyła się Małopolska Noc Naukowców! Już po raz piąty wszystkich ogarnęła moc naukowych wrażeń!
    Uczniowie Gimnazjum w Modlnicy wzięli udział w piątej edycji tego przedsięwzięcia. Małopolska Noc Naukowców 2011 to okazja do spotkania naukowców nie tylko w laboratoriach, salach wykładowych, gdzie pracują na co dzień, ale i w nietypowych sytuacjach i fascynujących miejscach. Tej niepowtarzalnej Nocy naukowcy odkrywali przed uczestnikami tajemnice świata, odpowiadali na pytania, które nurtują nas od zawsze, a tak naprawdę dotyczą naszej codzienności, każdej sfery życia - techniki, biologii i zdrowia, energii, fizyki, chemii, rozrywki.!
    Grupa uczniów z gimnazjum uczestniczyła w warsztatach organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński - Instytut Nauk o Środowisku, pt: BIOLOGICZNY ZAWRÓT GŁOWY.
    Młodzi naukowcy mieli możliwość poznania technik zabijania stosowanych przez mordercze piękności, czyli dzbanecznik oraz rosiczkę i muchołówkę. Wszyscy uczestniczyli w grach i zabawach interakcyjnych dla miłośników mocnych wrażeń: złudzenia optyczne , czy można oszukać zmysły, zjawiska akustyczne, test na czucie, węch w odczuwaniu smaków , czy podczas jedzenia najważniejszy jest smak?
    Młodzież mogła także najeść się bakterii - jogurty i sery oraz poznać grzyby, które występują w naszym pożywieniu oraz na nim.
    Na zakończenie młodzi naukowcy mogli zwiedzić laboratorium, w którym przeprowadzane są testy behawioralne i aktywności motorycznej na gryzoniach.
    Główną ideą wydarzenia jest popularyzacja nauki wśród mieszkańców Małopolski, a także przybliżenie dzieciom i młodzieży zawodu naukowca, zachęcenie ich do wybrania kariery naukowej. Podczas tej wyjątkowej Nocy każdy mógł poznać tajemniczy i na co dzień niedostępny świat naukowców, a nawet samemu poczuć się jednym z nich.


Opiekunowie: mgr Dorota Tracz i mgr Małgorzata Biniek

DZIEŃ OTWARTY GIMNAZJUM W MODLNICY ORAZ KONCERT INAUGURACYJNY

    16 września 2011 roku. Jesień bardzo łaskawym spogląda na świat okiem. Nauczyciele i uczniowie Gimnazjum w Modlnicy, nie chcąc zbytnio nadużywać jej cierpliwości, organizują Dzień Otwarty, którego atrakcją jest Koncert Inauguracyjny będący pierwszą imprezą odbywającą się w amfiteatrze. W popołudniowych godzinach w murach szkoły pojawiają się wszyscy, którzy chcą ją zwiedzić, porozmawiać, zachwycić się, powspominać dawne dzieje, przez lekturę kronik i starych zdjęć. Są dziadkowie, rodzice, absolwenci, uczniowie i bardzo młodzi zwiedzający, którzy dopiero za wiele lat będą mogli uczyć się w tych murach. Zaszczyca swoją obecnością również Pan Tadeusz Wójtowicz - Wójt Gminy Wielka Wieś oraz ksiądz proboszcz Jan Adamus. Gorące oklaski nagradzają wszystkich występujących, wśród których są uczniowie i absolwenci gimnazjum. Żywiołowa młodość rozgrzewa chłodny już wrześniowy wieczór. Amfiteatr świetnie zdał swój pierwszy egzamin. Szkoła służy. Służy swym przeznaczeniem, ale też pięknem i estetyką. Wprowadza w dobry nastrój, łagodzi obyczaje. Już teraz widać, że staje się przestrzenią głębokiego i wszechstronnego rozwoju.

Wieczór. Szkoła drzemie. Ale tylko do następnego spotkania. Wtedy znów roztoczy swój urok i rozleje nadzieję na dobrą przyszłość tych, dla których powstała.
WOJEWÓDZKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

1 września 2011 roku. Godzina ósma rano. Pogoda wprost wymarzona do letniego leniuchowania. Słonecznie i ciepło. Przed szkołą w Modlnicy dziennikarz jednej ze stacji telewizyjnych łączy się na żywo z widzami. Dookoła cicho i spokojnie. Niektórzy uczniowie przewracają się jeszcze na drugi bok, śniąc o pięknych minionych dniach, inni jednak przemykają już do szkoły. Obowiązki wzywają. O dziesiątej będą tu wszyscy.

Niespełna dwie godziny później. Dookoła wyczuwa się nastrój wielkiego święta. Dostojni goście, mieszkańcy, uczniowie i nauczyciele. Za chwilę w Modlnicy rozpocznie się uroczystość Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2011/2012. Jest ku temu doskonała okazja - otwarcie nowoczesnego gmachu szkoły, nowej siedziby Gimnazjum im. Oskara Kolberga.

Gospodarzami owego szczególnie ważnego dla całej lokalnej społeczności wydarzenia byli Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik, Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski, Wójt Gminy Wielka Wieś Tadeusz Wójtowicz oraz Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Modlnicy Dorota Nowak.

Inauguracja poprzedzona została mszą świętą w kościele w Modlnicy, której przewodniczył dostojny gość uroczystości Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz. Metropolita archidiecezji krakowskiej poświęcił również krzyże przeznaczone do pomieszczeń nowej szkoły. Po mszy wszyscy biorący w niej udział poprowadzeni zostali przez poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przed nowy szkolny gmach, gdzie nastąpiło przecięcie wstęgi, a Kardynał Stanisław Dziwisz poświęcił obiekt.

Po tej części uroczystości goście przeszli na salę gimnastyczną przewiązką łączącą nową szkołę i dotychczasowy jej budynek. W stworzonym w tym miejscu klimacie folkloru ziemi podkrakowskiej, tak kultywowanym przez patrona Gimnazjum, wszyscy zebrani stali się uczestnikami kolejnego etapu części oficjalnej oraz widzami części artystycznej. Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Modlnicy Dorota Nowak powitała znamienitych gości, wśród których znaleźli się: Małgorzata Szybalska - Dyrektor Departamentu Podręczników i Nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej, Stanisław Kracik - Wojewoda Małopolski, Aleksander Palczewski - Małopolski Kurator Oświaty i inni przedstawiciele władz kuratoryjnych, Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego, Kazimierz Barczyk - Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, Elżbieta Lęcznarowicz - Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, Urszula Stochel - Wicestarosta krakowski, Marek Lasota - Dyrektor Oddziału IPN w Krakowie, Profesor Lidia Matynian i Profesor Zbigniew Maciąg. Zaszczycili nas swoją obecnością posłowie i senatorowie, wójtowie z ościennych gmin, duchowieństwo, dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu gminy oraz dyrektorzy i kierownicy wydziałów Urzędu Gminy, radni powiatu i gminy, sołtysi, emerytowani nauczyciele, przedstawiciele służb mundurowych, a także wszyscy wspierający budowę szkoły i mieszkańcy okolicznych miejscowości. Ważnym elementem uroczystości stało się odznaczenie współgospodarza inauguracji Tadeusza Wójtowicza - Wójta Gminy Wielka Wieś - medalem Komisji Edukacji Narodowej, którego dokonał Wojewoda Małopolski.

Nie zabrakło przemówień oraz podziękowań, które Dyrekcja, Rada Rodziców i uczniowie złożyli w pierwszej kolejności Panu Tadeuszowi Wójtowiczowi - Wójtowi naszej gminy za nowoczesną szkołę i wszelkie skuteczne działania mające na celu rozwój edukacji oraz całej Radzie Gminy poprzedniej i obecnej kadencji na ręce Pani Krystyny Sułko - Przewodniczącej Rady Gminy za podjęcie uchwały o budowie gimnazjum i realizację tego przedsięwzięcia. Trzeba w tym miejscu również przypomnieć, iż uchwałę Rady Gminy Wielka Wieś w sprawie zamiaru rozbudowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Modlnicy podjęto 27 czerwca 2008 r., kiedy Radzie przewodniczył Pan Stanisław Kasprzyk. Została ona zgłoszona przez Panią Bogumiłę Pietrzyk - Przewodniczącą Komisji Kultury i Oświaty. Za jej podjęciem głosowali wszyscy radni obecni na sesji.

Rodzice i uczniowie pamiętali też o podziękowaniach dla Dyrekcji Szkoły. Ta zaś złożyła podziękowania projektantom, budowniczym i wszystkim mającym swój udział w stworzeniu nowego, wspaniałego gmachu.

Uroczystość inauguracji zwieńczona została programem artystycznym, którego głównym punktem było przedstawienie składające się z fragmentów sztuki "Wielki teatr świata" barokowego pisarza Calderona de la Barca w wykonaniu trzecioklasistów z Gimnazjum w Modlnicy. Uczniowie w wyborny sposób przybliżyli widzom koncepcję theatrum mundi i przypomnieli, że to człowiek wybiera, jakim się staje, bez względu na to, jaką rolę społeczną przyjdzie mu w życiu pełnić. Burzliwe oklaski były dla twórców przedstawienia znakiem aktualności tematu. Program artystyczny zwieńczony został wzruszającym, widowiskowym walcem angielskim w wykonaniu aktorki Magdaleny Walach i jej partnera, a także dwojga podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Osobowości Dzieci GRAAL.

Po uroczystości goście zaproszeni zostali do pomieszczeń nowej szkoły. A jest w niej co oglądać. Na czterech poziomach znajduje się sześć klasopracowni, w tym informatyczna i biologiczno-chemiczna z potrzebnym zapleczem, biblioteka z czytelnią, gabinet pielęgniarki, stołówka i szatnie. Budynek został wyposażony w windę dla niepełnosprawnych. Uwagę przykuwa również otoczenie gmachu, na które składają się: amfiteatr, boisko sportowe z trybunami, bieżnia i skocznia. Całości dopełnia malowniczy krajobraz.

Godzina czternasta. Wczesne popołudnie wypełnione słońcem. W szkole zostali jeszcze tylko nauczyciele. Jutro w nowych salach zamieszka duch nauki.

zdjęcia

Powrót na początek strony