Rozpoczęcie roku szkolnego 2018 / 2019
     3 września 2018 roku w naszej szkole był dniem szczególnym i uroczystym. Zainaugurowano nowy rok szkolny 2018/2019. Jednocześnie szkoła rozpoczęła swoją nową kartę w historii - z dniem 1 września 2018 roku został otwarty oddział przedszkolny.
     Na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego zgromadzili się uczniowie, nauczyciele i rodzice. Rozpoczęła się ona okolicznościowym przemówieniem pani wicedyrektor mgr Anny Lipiec. Szczególnie ciepło przywitani zostali uczniowie klas pierwszych, oddziału „0” oraz oddziału przedszkolnego. Po uroczystości ogólnej nastąpiły pierwsze powakacyjne spotkania z wychowawcami w klasach.
     Ten nowy rok stawia przed całą społecznością szkolną także nowe wyzwania. Dołożymy wszelkich starań, by stworzyć w szkole przyjazny klimat, rozwijać w naszych uczniach ducha koleżeństwa i wzajemnego szacunku, kształcić młode umysły, a w sercach rozwijać i pogłębiać uczucia patriotyczne.
     W nowym roku szkolnym życzymy Uczniom, Nauczycielom i Rodzicom wielu sukcesów i satysfakcji.