TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI

1.         12 września 2017 r. /wtorek/ – zebranie organizacyjne

2.     listopad 2017 r. // – zebranie informujące o postępach w nauce

3.     styczeń 2018 r. // – wywiadówka semestralna

4.     kwiecień 2018 r. // – zebranie informujące o postępach w nauce

5.     czerwiec 2018 r. // – przedstawienie propozycji ocen końcowych