TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI

1.         8 wrzesień 2016 r. /czwartek/ – zebranie organizacyjne

2.     17 listopad 2016 r. /czwartek/ – zebranie informujące o postępach w nauce

3.     19 styczeń 2017 r. /czwartek/ – zebranie informujące o postępach w nauce na koniec I semestru

4.     20 kwiecień 2017 r. /czwartek/ – zebranie informujące o postępach w nauce

5.     15 czerwiec 2017 r. /czwartek/ – zebranie informujące o ocenach rocznych