TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI

 7 września 2017 /czwartek/ - spotkanie organizacyjne

 24 października 2017 /wtorek/ - informacje o postępach w nauce

 12 grudnia 2017 /wtorek/ - informacje o zagrożeniach

 15 stycznia 2018 /poniedziałek/ - wystawienie propozycji ocen za I okres

 16 stycznia 2018 /wtorek/ - wywiadówka

 20 marca 2018 /wtorek/ - informacje o postępach w nauce oraz Dzień Otwarty Szkoły

 8 maja 2018 /wtorek/ - informacje o zagrożeniach

 4 czerwca 2018 /poniedziałek/ - termin wystawienia ocen rocznych

 5 czerwca 2018 /wtorek/ - zebranie informujące o ocenach rocznych

 

KONFERENCJE KLASYFIKACYJNE

Śródroczna -  16 stycznia 2018 /wtorek/ - konferencja klasyfikacyjna

                       23 stycznia 2018 /wtorek/ - konferencja podsumowująca

Końcowa -  14 czerwca 2018 /wtorek/ -  konferencja klasyfikacyjna

                     25 czerwca 2018 /poniedziałek/ - konferencja podsumowująca