WYCIECZKI SZKOLNE

MIESIĄC

MIEJSCE

wrzesień - październik Wyjazd do kina
listopad Wycieczka rekreacyjna
marzec Operetka/Filharmonia
maj Wyjazd do kina
czerwiec Pacanów (Europejskie Centrum Bajki)