Nasze osiągnięcia - rok szkolny 2011/2012


FINAŁ KONKURSU WIEDZY O ZDROWYM STYLU ŻYCIA "TRZYMAJ FORMĘ!"   |   Konkurs "EKOLEUM"   |   Gminny Turniej Narciarski w Kluszkowcach   |   Coca Cola Cup   |   Małopolski konkurs kuratoryjny języka polskiegoFINAŁ KONKURSU WIEDZY O ZDROWYM STYLU ŻYCIA "TRZYMAJ FORMĘ!"

    Pilotażowa edycja Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia "Trzymaj Formę!" została przeprowadzona w ramach VI edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego "Trzymaj Formę!". Skierowana była do uczniów klas I-III gimnazjów zlokalizowanych w powiatach: krakowskim, tarnowskim i wadowickim województwa małopolskiego oraz w powiatach: gryfickim, myśliborskim i szczecińskim województwa zachodniopomorskiego.
    Tematyka konkursu obejmowała wiedzę na temat zbilansowanej diety, znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia oraz wybranych elementów edukacji konsumenckiej. Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia "Trzymaj Formę!" był konkursem interdyscyplinarnym, wynikającym z podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie edukacji zdrowotnej, który został poszerzony o treści pozaprogramowe zawarte w materiałach edukacyjnych programu "Trzymaj Formę!".
    Konkurs przebiegał w trzech etapach. Do pierwszego etapu szkolnego, który odbył się 9 stycznia br., przystąpiło łącznie 1393 uczniów ze 106 szkół gimnazjalnych z ww. powiatów. Drugi etap - powiatowy przeprowadzony został w dniu 2 marca br. Wzięło w nim udział 58 uczniów z ww. powiatów. Do finału zostało zakwalifikowanych łącznie 16 uczestników z powiatów: szczecińskiego, gryfickiego, krakowskiego, tarnowskiego i wadowickiego.
    Do finału konkursu zakwalifikowała się nasz uczennica - Aleksandra Drewniak. Finał konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia "Trzymaj Formę" odbył się w dniu 19 kwietnia 2012 r. w budynku Wydziału Nauk o Żywności SGGW w Warszawie. Patronat honorowy nad finałem objął Wydział Nauk o Żywności oraz Polski Komitet Olimpijski.
    Honorowymi gośćmi Konkursu byli przedstawiciele: Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia, Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, Małopolskiego Kuratora Oświaty, Instytutu Medycyny Wsi, Agencji Rynku Rolnego, Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Biura Rzecznika Praw Dziecka oraz Federacji Konsumentów.
    Ponadto dla zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego przebiegu finału konkursu powołano Honorowy Komitet Naukowy w skład, którego weszli przedstawiciele świata nauki:

    Piętnastu uczestników finału konkursu miało okazję wykazać się nie tylko wiedzą teoretyczną, ale również sprawdzić swoje umiejętności przygotowywania posiłków pod opieką pracowników Katedry Technologii Żywności Wydziału Nauk o Żywności SGGW.


Konkurs "EKOLEUM"

Dnia 31 marca 2012 roku nasi uczniowie w składzie: Tomasz Kozień, Mirosław Wiącek, Daniel Habuda, Piotr Janik, Piotr Janus, Krzysztof Kozień i Krzysztof Wójtowicz - wszyscy z klasy IIIb wzięli udział w finale pierwszej edycji konkursu "EKOLEUM", który odbył się w Krakowie w ZSZ PGNiG ul. Brzozowa 5. Organizatorami konkursu byli:


Fundacja PGNiG
PNiG sp. zoo w Krakowie
Zakład Gazowniczy PGNiG o/Kraków
ZSZ PGNiG w Krakowie.
Sponsorzy z PGNiG ufundowali wiele nagród:
1. Miejsce. Notebook 10.1"
2. Miejsce. IPOD touch
3. Miejsce. IPOD nano 6 gen
Miejsce 4-10. Odtwarzacze mp3 oraz inne przydatne gadżety.
Wszyscy uczestnicy finału otrzymali atrakcyjne prezenty od sponsorów.
Najlepszym uczestnikiem z naszej szkoły okazał się Mirosław Wiącek, który uplasował się na szóstym miejscu.

Gminny Turniej Narciarski w Kluszkowcach

Zawody odbyły się 11 marca 2012 roku w niedzielę.
W turnieju udział wzięli uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjów i osoby dorosłe mieszkające lub pracujące na terenie Gminy Wielka Wieś.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modlnicy wraz z nauczycielem Wychowania fizycznego Krzysztofem Szumcem reprezentowali:
Szkoła Podstawowa: Ł. Kaczor, Ł. Biesiada, O. Piotrowska, Sz. Buczak.
Gimnazjum: B. Szumiec, B. Garstka, O. Piotrowska, M. Habuda, J. Kaczor.
W zawodach również startowali rodzice uczniów z naszej szkoły.
Najlepsze wyniki osiągnęli: II miejsce - B. Szumiec - Gimnazjum,
III miejsce - O. Piotrowska - Szkoła Podstawowa,
II miejsce - W. Piotrowska - Dorośli.

Coca Cola Cup

    W dniu 11.10.2011 r. odbyły się Turnieje Piłki Nożnej dziewcząt i chłopcó Coca Cola Cup 2012.
W reprezentacji dziewcząt grały: Kasia Kuciel, Joasia Kwiecień, kasie Kiełkiewicz, Karolina Szumiec, Ola Drewniak, Ola Bień, Ania Kozień, Ania Wyżga i Weronika Dziuba.
W reprezentacji chłopców zagrali: Daniel Habuda, Piotrek, Janik, Piotrek Janus, Krzysiek Kozień, Darek Jarosz, Paweł Rębilas, Przemek Serczyk, Oskar Piotrowski, Paweł Łada.
Dziewczęta zajęły II m-ce, natomiast chłopcy I m-ce i przeszli do dalszych rozgrywek.

    W dniu 25.10.2011 na stadionie S.M.S-u w Krakowie odbył się II etap Turnieju Coca Cola Cup 2012. Szkołę naszą reprezentowali: Daniel Habuda, Piotrek Janik, Piotrek Janus, Krzysiek Kozień, Darek Jarosz, Paweł Rębilas, Przemek Serczyk, Oskar Piotrowski, Grzesiu Szumiec i Mateusz Rogala.
Po bardzo zaciętych meczach nasi chłopcy zostali zmuszeni uznać wyższość przeciwników. Niestety nie udało się awansować do kolejnego etapu. Spróbujemy za rok.Małopolski konkurs kuratoryjny języka polskiego

    15 listopada organizatorzy konkursu języka polskiego dla gimnazjalistów z województwa małopolskiego ogłosili listę tych, którzy zakwalifikowali się do kolejnego, rejonowego etapu zmagań. Wśród pięciuset sześćdziesięciu sześciu osób znalazła się również uczennica klasy IIIa naszego gimnazjum - Gertruda Drelicharz, która zdobyła ponad 84% punktów. Za miesiąc przyjdzie jej zmierzyć się z wyzwaniami drugiego etapu. W tej chwili gratulujemy sukcesu i trzymamy kciuki. Etap szkolny odbył się 28 października i wzięli w nim udział Gertruda Drelicharz z klasy IIIa oraz Oskar Mencfeldowski z klasy IIIb.