INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 

Zasady rekrutacji do Samorządowych Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś na rok szkolny 2018/2019 (docx)

Zasady rekrutacji do Samorządowych Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś na rok szkolny 2018/2019 (pdf)

 

Deklaracja rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (docx)

Deklaracja rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (pdf)

 

Uchwała w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego w Gminie Wielka Wieś (docx)

Uchwała w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego w Gminie Wielka Wieś (pdf)

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola lub Oddziału Przedszkolnego 2018/2019 (docx)

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola lub Oddziału Przedszkolnego 2018/2019 (pdf)

 

Załączniki do wniosku o przyjęcie dziecka do Przedszkola (docx)

Załączniki do wniosku o przyjęcie dziecka do Przedszkola (pdf)

 

Załączniki do uchwały - rekrutacja 2018 (docx)

Załączniki do uchwały - rekrutacja 2018 (pdf)