INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA,

ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY PIERWSZEJ

 

Nabór i rekrutacja do klas pierwszych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś (docx)

Nabór i rekrutacja do klas pierwszych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś (pdf)

 

Uchwała w sprawie określenia terminów i kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego (docx)

Uchwała w sprawie określenia terminów i kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego (pdf)

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2018/2019 (docx)

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2018/2019 (pdf)

 

Załącznik do wniosku - rekrutacja (docx)

Załącznik do wniosku - rekrutacja (pdf)

 

Zgłoszenie dziecka - zapis dziecka do klasy pierwszej (docx)

Zgłoszenie dziecka - zapis dziecka do klasy pierwszej (pdf)

 

Zasady rekrutacji do Samorządowych Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś na rok szkolny 2018/2019 (docx)

Zasady rekrutacji do Samorządowych Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś na rok szkolny 2018/2019 (pdf)

 

Deklaracja rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (docx)

Deklaracja rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (pdf)

 

Uchwała w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego w Gminie Wielka Wieś (docx)

Uchwała w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego w Gminie Wielka Wieś (pdf)

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola lub Oddziału Przedszkolnego 2018/2019 (docx)

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola lub Oddziału Przedszkolnego 2018/2019 (pdf)

 

Załączniki do wniosku o przyjęcie dziecka do Przedszkola (docx)

Załączniki do wniosku o przyjęcie dziecka do Przedszkola (pdf)

 

Załączniki do uchwały - rekrutacja 2018 (docx)

Załączniki do uchwały - rekrutacja 2018 (pdf)