RADA RODZICÓW


    Przewodnicząca Rady Rodziców - P. Maksymilian Czuba

    Zastępca Rady Rodziców - P. Tomasz Nowakowski

    Skarbnik - P. Karolina Makara

    Sekretarz - P. Katarzyna Skotnicka