NASZ PATRON - OSKAR KOLBERG

Oskar Kolberg, wł. Henryk Oskar Kolberg (ur. 22 lutego 1814 w Przysusze, zm. 3 czerwca 1890 w Krakowie) - polski etnograf, folklorysta i kompozytor.

Był synem Juliusza, profesora miernictwa i geodezji na Uniwersytecie Warszawskim, ewangelika, i Fryderyki Mercoeur oraz młodszym bratem Wilhelma Kolberga. W domu rodzinnym stykał się z ważnymi przedstawicielami środowiska kulturalnego Warszawy - Samuelem Bogumiłem Linde, Mikołajem Chopinem (ojcem Fryderyka Chopina), Kazimierzem Brodzińskim. Kształcił się w Liceum Warszawskim i Akademii Handlowej w Berlinie. Zdobył także wykształcenie muzyczne, m.in. pod kierunkiem Józefa Elsnera

W życiu dorosłym pracował jako prywatny nauczyciel muzyki, księgowy, urzędnik bankowy i dyrekcji Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Publikował hasła z dziedziny muzyki i muzykologii w Encyklopedii powszechnej Samuela Orgelbranda. Dzięki sfinansowaniu edycji przez Witolda Zglenickiego uzyskanych za pośrednictwem Kasy Mianowskiego, opublikował 5 tomową pracę pt Mazowsze. W 1875 został uhonorowany członkostwem Akademii Umiejętności (AU).

Jego kompozycje to m. in.: 2 obrazki sceniczne "Król pasterzy" i "Janek spod Ojcowa", opera "Wiesław" oraz liczne pieśni solowe i utwory na fortepian (etiudy, kujawiaki, mazurki).

Ale główną dziedziną jego działalności była etnografia, jako pierwszy w polskiej etnografii zebrał i usystematyzował według regionów rodzimą kulturę ludową, w monumentalnym dziele zatytułowanym Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce oraz "Obrazy Etnograficzne".

Oskar Kolberg pochowany został na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. W jego rodzinnej miejscowości, Przysusze znajduje się muzeum jego imienia poświęcone kulturze Polski, a w szczególności powiatu przysuskiego.

CZASY KRAKOWSKIE

Od 1871 roku Oskar Kolberg przeniósł się z Warszawy i osiedlił w Krakowskiem. W latach 1871-1884 przebywał w Mogilanach, a następnie w Modlnicy. Był bardzo blisko związany z rodziną Konopków, a przede wszystkim z Józefem Konopką, który był przyjacielem i współtowarzyszem pierwszych wędrówek po kraju Oskara Kolberga. Od 1884 roku na stałe zamieszkał w Krakowie. Kolberg brał aktywny udział w życiu naukowym Krakowa. Działał w Towarzystwie Naukowym Krakowskim oraz w Akademii Umiejętności.