XV Rajd Neandertala
          W dniu 28  września 2017 r. odbył się „XV Rajd Neandertala” -  dla uczniów klas II i III gimnazjów z gmin położonych wokół Ojcowskiego Parku Narodowego. Tegoroczny Rajd Neandertala, podobnie jak poprzednie, łączył elementy rajdu terenowego i konkursu, a uczestnicy mieli do pokonania trasę: z Sąspowa, dnem Doliny Sąspowskiej, do Centrum Muzealno-Edukacyjnego Parku i do Akademickiego Ośrodka Duszpasterskiego w Grodzisku.
          Na starcie stawiły się wszystkie zgłoszone 34. drużyny z 9. szkół, ogółem w rajdzie uczestniczyło prawie 140 uczniów. Każda drużyna mogła uzyskać maksymalnie 45 punktów. Na trzecim miejscu uplasowała się drużyna „Młode Wilki” z Gimnazjum w Modlnicy w składzie: Kasia Miazga, Przemysław Olech, Jakub Janik i Agnieszka Rawicka zdobywając 42 pkt.
          W rywalizacji szkół pierwsze miejsce zajęły drużyny z Gimnazjum ze Skały, drugie miejsce zdobyła młodzież z Gimnazjum w Modlnicy a na trzecim miejscu sklasyfikowani zostali uczniowie z Gimnazjum z Białego Kościoła. Nagrody zwycięzcom wręczali: z-ca dyrektora OPN dr Józef Partyka, Alicja Fischer i Janusz Glanowski.
          Do zobaczenia za rok na XVI edycji Rajdu Neandertala - oby nie ostatniej!