DYREKTOR SZKOŁY:

      mgr Dorota Nowak


 

________________________________________________________


     ZASTĘPCA DYREKTORA SZKOŁY:

     mgr Małgorzata Rusek
________________________________________________________


      


     ZASTĘPCA DYREKTORA SZKOŁY:

     mgr Anna Lipiec