BIBLIOTEKA:
                       
         mgr Bronisława Czajowska

        
Czynna:
          
         Poniedziałek  -    9:35   - 12:15
         Piątek               -   10:30 - 11:50