KONKURSY

NAZWA

Konkurs plastyczny: Święta Bożego Narodzenia
Konkurs matematyczny: Kangurek
Konkurs przyrodniczy: Świetlik
Konkurs ekologiczny
Konkurs czytelniczy