HISTORIA SZKOŁY

        Rozpoczęcie działalności Szkoły Filialnej w Modlniczce, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Modlnicy, datuje się na dzień 1 września 2004 r. Do tej pory szkoła funkcjonowała jako sześcioklasowa Szkoła Podstawowa. Jednak z uwagi na mało liczne klasy, oraz niezadawalający stan infrastruktury, decyzją rady Gminy Wielka Wieś, została przekwalifikowana w szkołę filialną.
        W roku szkolnym 2006/2007 budynek szkolny został gruntownie wyremontowany. Dokonano izolacji poziomej budynku, wymieniono dach, dokonano adaptacji poddasza, gdzie w wyniku drugiego etapu remontu, zostały oddane do użytku sale: lekcyjna, świetlica, pokój nauczycielski, pomieszczenie biblioteki szkolnej. Pierwszy etap remontu obejmował pomieszczenia znajdujące się w dolnej kondygnacji budynku. Zostały wymienione podłogi, drzwi, instalacja sanitarna. Obecnie w budynku szkoły panują bardzo przyjemne, zapewniające bezpieczeństwo i higienę pracy, warunki lokalowe.
        Wszystkie dokonane i planowane prace remontowe zaistniały dzięki wielkim staraniom i zaangażowaniu Pana Wójta i radnych Gminy Wielka Wieś, na czele z Panem Józefem Górskim, radnym i sołtysem Modlniczki, dzięki staraniom Pani Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Modlnicy.