GRONO PEDAGOGICZNE

mgr Dorota Nowak dyrektor szkoły
mgr inż. Małgorzata Rusek zastępca dyrektora szkoły
ks. Łacny Sławomir religia
mgr Katarzyna Decowska język polski
mgr Joanna Kosowska - Grynkiewicz historia i społeczeństwo
mgr Rafał Gałaś matematyka, fizyka
mgr Dariusz Konieczkowicz zajęcia artystyczne
mgr Katarzyna Borkowska język angielski
mgr Marta Wacławik język niemiecki, geografia
mgr Małgorzata Biniek biologia
mgr Maria Habuda-Szumiec chemia
mgr Jolanta Deńca - Bobek fizyka
mgr Monika Knapik wiedza o społeczeństwie, etyka
mgr Marta Duda zajęcia artystyczne
mgr Jolanta Krzyżek informatyka
mgr inż. Dominika Dąbrowska zajęcia techniczne
mgr Dorota Tracz wychowanie do życia w rodzinie
mgr Anna Galus wychowanie fizyczne
mgr Krzysztof Szumiec wychowanie fizyczne, edb
mgr Katarzyna Blak-Filus pedagog, doradztwo zawodowe
mgr Bronisława Czajowska bibliotekarz