GRONO PEDAGOGICZNE

 
mgr Dorota Nowak dyrektor szkoły, edukacja wczesnoszkolna
mgr inż. Małgorzata Rusek zastępca dyrektora szkoły, matematyka, przyroda

mgr Grażyna Krasowska

religia, historia i społeczeństwo

ksiądz mgr Sławomir Łacny

religia
ksiądz Karol Kolczak religia

mgr Bronisława Czajowska

religia, bibliotekarz
mgr Barbara Skrzyniowska oddział przedszkolny (0a)
lic.  Paulina Maciejaszek oddział przedszkolny (0b)
mgr Katarzyna Bąk oddział przedszkolny (0b)
mgr Beata Zawadzka edukacja wczesnoszkolna (kl. 1a)
mgr Agnieszka Knapik edukacja wczesnoszkolna (kl. 1b)
mgr Iwona Baran edukacja wczesnoszkolna (kl. 2a)
mgr Paulina Gietka edukacja wczesnoszkolna (kl. 2b)
mgr Joanna Gontkiewicz edukacja wczesnoszkolna (kl. 3a)
mgr Anna Tucharz edukacja wczesnoszkolna (kl. 3b)
mgr Katarzyna Decowska język polski
mgr Elżbieta Glanowska język polski
mgr Agnieszka Janik język polski, historia i społeczeństwo
mgr Martyna Rachwał język polski
mgr Barbara Kozień język polski, historia i społeczeństwo, opiekun świetlicy
mgr Katarzyna Borkowska język angielski
mgr Beata Jaworska - Jurzyk język angielski
mgr Paulina Leśniak język angielski
mgr Alina Pabian język angielski, opiekun świetlicy
mgr inż. Dominika Dąbrowska matematyka, zajęcia techniczne, informatyka
mgr Maria Kania matematyka, przyroda
mgr Dorota Kralka matematyka
mgr Małgorzata Biniek przyroda
mgr Ewelina Nabagło przyroda
mgr Joanna Kosowska - Grynkiewicz historia i społeczeństwo
mgr Jolanta Krzyżek informatyka
mgr Marta Duda plastyka, informatyka
mgr Dariusz Konieczkowicz muzyka
mgr Anna Galus wychowanie fizyczne
mgr Małgorzata Rabczyńska wychowanie fizyczne
mgr Agata Kosycarz - Wawryk wychowanie fizyczne
mgr Krzysztof Szumiec wychowanie fizyczne
mgr Anna Lipiec wychowanie do życia w rodzinie
mgr Agnieszka Skiba nauczyciel wspomagający
mgr Katarzyna Trochowska asystent wychowawcy
mgr Katarzyna Blak-Filus pedagog
mgr Agnieszka Wytrwał logopeda