GRONO PEDAGOGICZNE

 

mgr Dorota Nowak

dyrektor szkoły

mgr Anna Lipiec

wicedyrektor szkoły

mgr Anna Marciniak

religia

mgr Marzena Kapuścińska
lic. Natalia Osika

oddział przedszkolny
oddział przedszkolny

mgr Elżbieta Suryjak

edukacja wczesnoszkolna (kl. 1)

mgr Jolanta Zagórska

edukacja wczesnoszkolna (kl. 2)

mgr Joanna Pezdan

język angielski

mgr Małgorzata Kulon - Proia

świetlica

mgr Aleksandra Niemiec

pedagog

mgr Bronisława Czajowska
mgr Angelika Gliwa

kierownik biblioteki
logopeda