GRONO PEDAGOGICZNE

 
mgr Dorota Nowak dyrektor szkoły
mgr Anna Lipiec kierownik filii, edukacja wczesnoszkolna (kl. 1)
mgr Elżbieta Suryjak edukacja wczesnoszkolna (kl. 2)
mgr Jolanta Zagórska edukacja wczesnoszkolna (kl. 3)
ksiądz Sławomir Łacny religia
mgr Urszula Kubisiowska język angielski
mgr Katarzyna Blak pedagog
mgr Ewa Kulesa świetlica
mgr Ewa Włosek wychowanie przedszkolne
mgr Bronisława Czajowska religia, kierownik biblioteki