DOKUMENTY SZKOLNE

Plan lekcji na rok szkolny 2017/2018

Wykaz podręczników do klasy 0 na rok szkolny 2017/2018

Wykaz podręczników do klasy 1 na rok szkolny 2017/2018

Wykaz podręczników do klasy 2 na rok szkolny 2017/2018

Wykaz podręczników do klasy 3 na rok szkolny 2017/2018

Wykaz podręczników do klasy 4 na rok szkolny 2017/2018

Wykaz podręczników do klasy 5 na rok szkolny 2017/2018

Wykaz podręczników do klasy 6 na rok szkolny 2017/2018

Wykaz podręczników do klasy 7 na rok szkolny 2017/2018

Wykaz podręczników do religii na rok szkolny 2017/2018

Statut Szkoły

Program wychowawczy

Podstawa programowa 

Plan rozwoju szkoły

Dzwonki

Kursy gimbusa

Ordynacja wyborcza do władz Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego