Zakończenie roku szkolnego

                       „Bogaty jest taki człowiek, dla którego świat jest nieustannym odkrywaniem”
                                                                                                                                                  
Georges Duhamel

         
23 czerwca 2017 roku odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrała Pani Dyrektor - Dorota Nowak, która w swoim przemówieniu podziękowała wszystkim za ciężką pracę w tym roku szkolnym. W części oficjalnej Pani Dyrektor oraz wychowawcy klas wręczyli uczniom nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, a najlepsi uczniowie wpisali się także do Złotej Księgi. Szczególnie ważny był to moment dla uczniów klas III, którzy kończąc naukę na tym etapie, śmiało i z odwagą wkroczyli w nowy etap swojej edukacji. Po części oficjalnej odbyły się występy artystyczne uczniów, a po nich uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich klas by pożegnać się we własnym gronie.
          Wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły życzymy pogodnych i wspaniałych wakacji!