Konstytucja 3 Maja

          28 kwietnia gimnazjaliści z klasy IIa przedstawili uczniom Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum przedstawienie będące kolażem wiedzy historycznej oraz scen aktorskich. Poświęcone ono zostało 126. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Aktorzy przypomnieli znaczenie opracowanego w XVIII w. dokumentu, jego niezwykłość w skali Polski, ale i świata. Wprowadzając na scenę cesarzy Rosji, Prus oraz Austrii, przypomnieli zakusy państw ościennych wobec Rzeczypospolitej, bezwzględność ich monarchów oraz pozbawienie Polski państwowości. Gimnazjaliści uzmysłowili wszystkim, jak tragiczna bywała historia naszego państwa, w której momenty chwalebne często współistniały z największymi nieszczęściami. Takim przykładem były właśnie prace nad nowatorską Ustawą Rządową z 1791 r. Do dziś doceniamy trud jej twórców oraz ich wkład w światowe prawodawstwo.