Anioły

          Zakończył się kolejny projekt Stowarzyszenia POZYTYWKA, w którym wzięli udział uczniowie ze szkół położonych na terenie gminy Wielka Wieś.
          Podejmowane w ramach tego projektu zadania miały na celu aktywizację dzieci poprzez kreatywne spędzanie czasu wolnego. Działania miały na celu stworzenie warunków do odkrywania w sobie artystycznych form wyrazu, odkrywania talentów.
          W ramach zajęć odbyły się warsztaty, w czasie których uczestnicy wykonali anioły. Przeprowadzono zajęcia z ceramiki oraz filcowania.. Istotnym elementem zajęć była integracja środowisk lokalnych, w warsztatach wzięły udział dzieci i młodzież, które chętnie dzieliły się własnymi doświadczeniami.