Szkoła Demokracji
          W tym roku szkolnym Samorząd Uczniowski włączył się do programu "Szkoła Demokracji". Naszą szkołę reprezentuję czworo uczniów z klasy 5a: Angelika Wojtaszek, Nikola Wojtaszek, Zofia Kowalik i Grzegorz Figiel.
          Jest to projekt ogólnopolski, w których biorą udział zarówno szkoły podstawowe, gimnazja jak i szkoły średnie. Naszym zdaniem jest spełnienie ośmiu obszarów certyfikatu "szkoła Demokracji". Są to:

          DIAGNOZA
          WYBORY REPREZENTACJI
          KOMUNIKACJA I MEDIA
          DZIAŁANIA UCZNIÓW
          PODEJMOWANIE DECYZJI
          UCZENIE SIĘ I NAUCZANIE
          OTWARTA SZKOŁA
          ZASOBY I KWESTIE FORMALNE

          Celem programu jest zwiększenie udziału uczniów i uczennic w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej. Nagrodą jest zdobycie dwuletniego, ogólnopolskiego certyfikatu "Szkoła Demokracji".
          W tym miesiącu zamieściliśmy obserwacje oraz wnioski dotyczące 1. obszaru - DIAGNOZY. Zaangażowaliśmyw niego wszystkich uczniów z klasy 4-6, zadając różne pytania dotyczące funkcjonowania naszej szkoły oraz Samorządu Uczniowskiego. Odpowiedzi wrzucane do skrzynki życzeń dostarczyły nam bogatych wniosków i analiz, które, według instrukcji zamieściliśmy na platformie internetowej projektu "Szkoła Demokracji".
          W listopadzie czeka nas spełnienie kolejnego certyfikatu. W naszej szkole, na pierwszym piętrze powstaje gazetka dotycząca udziału w tym ogólnopolskim projekcie.
          Trzymajcie za nas kciuki!