POKAZY RATOWNICTWA I PRÓBA EWAKUACYJNA
        Dzisiejszy dzień uczniowie naszej szkoły rozpoczęli od spotkania ze strażakiem z Miejskiej Komendy PSP, który przypomniał zasady postępowania w sytuacjach niebezpiecznych. Szczególnie zwrócił uwagę na procedury obowiązujące podczas ewakuacji. Następnie uczniowie nad staw na Zmułach, gdzie mogli obserwować jedną z konkurencji odbywającą się w ramach Krakowskich Zawodów Służb Mundurowych w Ratownictwie. Po powrocie do szkoły czekała dzieci niespodzianka w postaci próbnej ewakuacji. Egzamin z ewakuacji został pozytywnie zaliczony. Niektórzy z uczniów dodatkowo mieli okazję uczestniczyć jeszcze w pokazach ratownictwa odbywających się pod Urzędem Gminy w Szycach.