Miłośnicy książek
          W dniu 15 listopada odbyła się w naszej szkole akcja czytelnicza pod hasłem: Miłośnicy książek. Książka dla koleżanki i kolegi. Akcja składała się z dwóch części. Najpierw dzieci podzielone na dwie grupy (grupa I - klasy 2 i 3, grupa II - klasy 0 i 1) zgromadziły się w sali gimnastycznej, gdzie oglądały film o powstaniu książki i słuchały opowiadania pt. Król Bartek w wykonaniu gimnazjalistów. Następnie każda klasa przechodziła do swojej sali, by wykonać pracę plastyczną. Młodsze dzieci kolorowały, a starsze tworzyły ilustracje do tekstu bajki zawartej w książeczce, którą miały podarować wcześniej wylosowanej osobie. Wzajemne obdarowywanie się książeczkami wywołało wiele radości. Na zakończenie  w nagrodę za pracę dzieci otrzymywały cukierki.