Dzień Dziecka
          Dzień Dziecka powinien być najwspanialszym, najciekawszym i najweselszym dniem dla każdego dziecka.  I taki właśnie był dla dzieci z klasy 0b, którzy świetnie się bawili podczas zabaw przygotowanych przez Samorząd Uczniowski gimnazjum.