Akademia kropelki
          28 kwietnia, uczniowie klas drugich mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach „Akademia Kropelki” w Zakładzie Uzdatniania Wody - Bielany w krakowskich wodociągach. Celem spotkania było przybliżenie uczniom zagadnień związanych z ochroną środowiska, a szczególnie zasobów wodnych. Zostały przybliżone zagadnienia dotyczące problematyki uzdatniania wody, a także podpowiadano jak szanować i racjonalnie korzystać z wody.  Zajęcia na pewno zwiększyły świadomość ekologiczną młodych ludzi. Ciekawy sposób przekazania informacji oraz fajna zabawa długo pozostaną w pamięci uczniów.

                                                                                                                   Tekst i zdjęcia - Ewelina Kot