Harry Potter Book Night
          III nocne spotkanie z książkami o Harrym Potterze i Brytyjską Literaturą Fantasy jest już za nami. Było to spore wydarzenie w naszej szkole - Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Modlnicy.
          W jego świętowaniu aktywnie uczestniczyło ponad dziewięćdziesięciu uczniów
i absolwentów tutejszego gimnazjum oraz szkoły podstawowej; gościliśmy także uczniów
z zaprzyjaźnionego gimnazjum w Białym Kościele i gimnazjum nr 1 w Krakowie. Organizatorkami oraz prowadzącymi zabawy były nauczycielki: Anna Galus i Katarzyna Borkowska. Panie: Małgorzata Biniek i Maria Habuda-Szumiec zaprezentowały magiczne doświadczenia, a nad całością czuwała pani dyrektor Dorota Nowak.
          Zabawa, konkursy i czary odbywały się w dwóch częściach, na które podzielony został czas trwania wydarzenia: pierwsza - otwarta (w godz. 17.30 - 19.30) - przeznaczona była dla uczniów szkoły podstawowej i druga, dla uczniów gimnazjum, trwała do późnej nocy
a właściwie do rana (część uczestników nie zmrużyła nawet oka).
          Projekt „Brytyjska Literatura Fantasy - Harry Potter Book Night in Modlnica” przygotowany był w oparciu o książki Joanne Kathleen Rowling, aby pokazać młodzieży, jakich inspiracji może dostarczyć lektura książek a co za tym idzie, wskazać sposoby
na wartościowe i umiejętne spędzenie czasu wolnego. Dlatego podjęto również działania  skierowane do młodzieży w ramach Gminnego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez pozalekcyjne zajęcia kulturalne a także edukacyjne, promując w ten sposób zdrowy i trzeźwy tryb życia.
          Za tę inspirację i możliwość pozyskania dodatkowych funduszy na zakup gier planszowych
o tematyce fantasy i książek dla młodzieży serdecznie dziękujemy współorganizatorowi naszego przedsięwzięcia pani Joannie Patej - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wielkiej Wsi.
W organizacji zabawy pomogły również:
Wydawnictwo Media Rodzina - fundator części nagród w formie gadżetów związanych
z Harrym Potterem.
GOKiS - pomoc w przygotowaniu tematycznych zakładek do książek.
Ogromne podziękowania składamy Panu Marcinowi Rybskiemu - kierownikowi Referatu Promocji i Rozwoju Gminy Wielka Wieś za pamiątkowe koszulki.