Ślubowanie klasy pierwszej
          14.10.2016r. kolejne pokolenie pierwszoklasistów wzięło udział w pasowaniu na ucznia naszej szkoły. Częścią oficjalną ślubowania był piękny występ uczniów klasy pierwszej pod przewodnictwem wychowawczyni Pani Anny Lipiec. Wzorowa recytacja, oraz piękne wykonanie piosenek doprowadziły do wielu wzruszeń. Dzieci klasy pierwszej bardzo poważnie podeszły do zadania, śłubując godne reprezentowanie naszej szkoły. Następnie otrzymały legitymację szkolną z rąk Pani Kierownik i zarazem wychowawczyni oraz prezenty od Rady Rodziców. Pani Kierownik złożyła również życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Klasie pierwszej życzymy samych sukcesów w nauce, cierpliwości i wytrwałości w postawionych sobie celach. Natomiast wychowawczyni Pani Annie Lipiec nieustannej pracy z tak wielką pasją, zaangażowaniem i miłością jaką darzy wychowanków.