W październiku klasa 6c, na podstawie listu motywacyjnego napisanego przez wychowawcę klasy, została wybrana, spośród wielu krakowskich szkół, na kandydatkę do rywalizacji o statuetkę SuperWolo 2016.

Konkurs organizowany jest przez fundację Anny Dymnej "Mam marzenie". Wolontariusze oraz osoby organizujące ten konkurs przeprowadziły w klasie 6c warsztaty, w trakcie których uczniowie dowiedzieli się, kto może być wolontariuszem, co to znaczy niepełnosprawność (mogli również doświadczyć jej na własnej skórze) oraz jak ważna jest współpraca we wszelkich działaniach.
Teraz zadaniem uczniów oraz wychowawcy i nauczyciela wspomagającego jest rozpoczęcie wybranego przez siebie projektu wolontariackiego i opisanie go w dowolny sposób w formie sprawozdania do końca listopada tego roku.

Najlepsze klasy zostaną wyróżnione podczas gali SuperWolo 2016 w grudniu tego roku.
SuperWolo 2016