IV Małopolskie Dyktando Niepodległościowe
„Po polsku o historii”
          Małopolskie Dyktando Niepodległościowe "Po polsku o historii" to wyjątkowy projekt edukacyjny. Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie Polonistów, Fundacja "Zawsze Warto", objęty jest również Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty. Dyktando Niepodległościowe ma być swego rodzaju żywą lekcją patriotyzmu, okazją do uczenia się historii i refleksji nad językiem polskim. W tekstach do napisania pojawiają się postacie i wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości przez Polskę. W tym roku do konkursu przystąpiło ponad 8800 uczniów z klas IV - VI, a wśród nich 16 z naszej szkoły. Najlepszy wynik uzyskało troje z nich:

          •  Stanisław Rusinek z kl. 6a,
          •  Grzegorz Figiel z kl. 5a,
          •  Zuzanna Rawicka z kl. 6a.

          Decyzją Komisji Wojewódzkiej Konkursu - po weryfikacji prac uczniów - do etapu wojewódzkiego zakwalifikowano 67 uczniów. W tej grupie znalazł się Stanisław Rusinek. Gratulujemy!


                                                                                                                                       Tekst:  Agnieszka Janik