We wrześniu nauczyciel wychowania fizycznego - Krzysztof Szumiec zorganizował turniej piłki nożnej "mini mundial", w którym uczestniczyli uczniowie ze szkół znajdujących się na terenie gminy Wielka Wieś. Turniej odbył się na orliku w Modlniczce. Reprezentanci naszej szkoły w składzie:
S. Rusinek, J. Valette, M. Śliwiński, Ł. Jasiński, W. Kotarba, N. Szumiec, P. Kowalczyk, A. Adamczyk,
P. Dębiński, J. Raczyński i B. Dudek zajęli pierwsze miejsce.
Mini Mundial