Ogólnopolski Konkurs - Lalka
          II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Lalka” to konkurs zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Gromadce. Adresowany był do wszystkich chętnych dzieci i młodzieży, dlatego wzięli w nim udział wybrani uczniowie z klas trzecich gimnazjum. Opiekunem konkursu w szkole była pani Dominika Dąbrowska.
Celami konkursu było:
• poznanie różnorodności stylizacji lalek,
• pobudzenie aktywności twórczej uczestników konkursu
• prezentacja plastycznej twórczości dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
Interpretacja tematu konkursu była dowolna, a inspiracją wykonania lalki  był ich podział na lalki artystyczne i lalki z bajki.
Organizator powołał jury, które podczas oceny brało pod uwagę: estetykę, samodzielność, poziom opanowania warsztatu w danej grupie wiekowej oraz interpretację tematu. I tak przyznało wyróżnienie naszej uczennicy - Agnieszce Zagórskiej z klasy IIIb. Serdecznie gratulujemy!