AKTUALNOŚCI

DZIEŃ OTWARTY - ZEBRANIE Z RODZICAMI

Dnia 20 marca 2018 r. w godzinach 16.30 – 18. 30 spotkanie z rodzicami w formie Dnia Otwartego. Zapraszamy.


ZAPISY DO KLAS PIERWSZYCH

Nabór i rekrutacja do klas pierwszych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś (docx)

Nabór i rekrutacja do klas pierwszych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś (pdf)

Uchwała w sprawie określenia terminów i kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego (docx)

Uchwała w sprawie określenia terminów i kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego (pdf)

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2018/2019 (docx)

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2018/2019 (pdf)

Załącznik do wniosku - rekrutacja (docx)

Załącznik do wniosku - rekrutacja (pdf)

Zgłoszenie dziecka - zapis dziecka do klasy pierwszej (docx)

Zgłoszenie dziecka - zapis dziecka do klasy pierwszej (pdf)


INFORMACJA!

Plan lekcji na rok szkolny 2017/2018 - ważny od dnia 26.02!


ZAPISY DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO

Zasady rekrutacji do Samorządowych Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś na rok szkolny 2018/2019 (docx)

Zasady rekrutacji do Samorządowych Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś na rok szkolny 2018/2019 (pdf)

Deklaracja rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (docx)

Deklaracja rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (pdf)

Uchwała w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego w Gminie Wielka Wieś (docx)

Uchwała w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego w Gminie Wielka Wieś (pdf)

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola lub Oddziału Przedszkolnego 2018/2019 (docx)

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola lub Oddziału Przedszkolnego 2018/2019 (pdf)

Załączniki do wniosku o przyjęcie dziecka do Przedszkola (docx)

Załączniki do wniosku o przyjęcie dziecka do Przedszkola (pdf)

Załączniki do uchwały - rekrutacja 2018 (docx)

Załączniki do uchwały - rekrutacja 2018 (pdf)