AKTUALNOŚCI


INFORMACJA!

Podręczniki dla klas I - VII Szkoły Podstawowej  i II - III Gimnazjum zapewnia szkoła. Jedynie religia jest do zakupienia.

Wykaz podręczników do religii na rok szkolny 2017/2018

Szkoła Podstawowa:

Wykaz podręczników do klasy 0 na rok szkolny 2017/2018

Wykaz podręczników do klasy 1 na rok szkolny 2017/2018

Wykaz podręczników do klasy 2 na rok szkolny 2017/2018

Wykaz podręczników do klasy 3 na rok szkolny 2017/2018

Wykaz podręczników do klasy 4 na rok szkolny 2017/2018

Wykaz podręczników do klasy 5 na rok szkolny 2017/2018

Wykaz podręczników do klasy 6 na rok szkolny 2017/2018

Wykaz podręczników do klasy 7 na rok szkolny 2017/2018

Gimnazjum:

Wykaz podręczników do klasy 2 na rok szkolny 2017/2018

Wykaz podręczników do klasy 3 na rok szkolny 2017/2018


INFORMACJA!

Lista dzieci przyjętych do klas 1a i 1b na rok szkolny 2017/2018 jest dostępna w sekretariacie oraz na tablicy informacyjnej w szkole.

Materiały i przybory potrzebne uczniom do klasy I


INFORMACJA!

Wniosek o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego zorganizowanego w Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki  w Modlnicy / Modlniczce na rok szkolny 2017/2018 (docx)

Wniosek o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego zorganizowanego w Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki  w Modlnicy / Modlniczce na rok szkolny 2017/2018 (pdf)

Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Modlnicy/ Modlniczce na rok szkolny 2017/2018 (docx)

Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Modlnicy/ Modlniczce na rok szkolny 2017/2018 (pdf)