SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: mgr Martyna Rachwał

  przewodnicząca kl.
  zastępca przewodniczącej kl.
  skarbnik kl.

Członkowie: